Privacyverklaring HS Telefoonservice 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
HS Telefoonservice 
Telefoon: 0517-239970
E-mail: info@hstelefoonservice.nl
Website: www.hstelefoonservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HS Telefoonservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–        Voor- en achternaam
–        Geslacht
–        Adresgegevens
–        Telefoonnummer
–        E-mailadres
–        IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor onderstaande doelen:
- Om contact met u op te kunnen nemen. Dit kan per e-mail of telefonisch zijn indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- HS Telefoonservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht toe zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HS Telefoonservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Na deze periode worden deze gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
HS Telefoonservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of de gegevens op te vragen voor overdracht.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hstelefoonservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Advies is om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke gebruikt worden
HS Telefoonservice gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond  voor uitleg.
Daarnaast kun u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
HS Telefoonservice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke  privacybeleid van Google Analytics
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
HS Telefoonservice heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HS Telefoonservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het gevoel heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@hstelefoonservice.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.